Skip to main content

Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym

Zapraszamy do udziału w warsztatach"JAK ZAŁOŻYĆ BIBLIOTEKĘ CYFROWĄ? WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM", które odbędą się 7 listopada 2012 roku w Warszawie.

Biblioteki cyfrowe i wszelkie ich odmiany stają się powszednią rzeczywistością nauki i kultury. Przed problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem do pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każdy bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, rektor czy dziekan. Dla takich odbiorców pragniemy uporządkować bogatą już wiedzę dotyczącą zarządzania bibliotekami cyfrowymi "w budowie". Zaczynamy od podstawowych założeń, jakie biblioteka musi spełnić, aby warto ją było zakładać, i przechodzimy do szczegółów, uwzględniając rozmaitość dostępnych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji, doboru metadanych i współpracy instytucji. Następnie przyglądamy się technice skanowania i digitalizacji, stosowanemu sprzętowi i narzędziom prezentacyjnym, tak by zarówno funkcja archiwalna, jak i użytkowa biblioteki cyfrowej zrealizowana była najpełniej. Poświęcamy też czas na przedyskutowanie procesu doboru i organizacji zasobów do biblioteki cyfrowej i wypromowanie jej poprzez dopasowanie ich do potrzeb odpowiedniej grupy odbiorców.

Każdy temat rozważany jest w wymiarze ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięcia. Nie pomijamy też zagadnień prawnych, ukazując, jak proces zakładania bibliotek cyfrowych zmienił dotychczasowe pojęcia statusu autorskoprawnego oraz dozwolonego użytku, i jakie ryzyka prawne podejmuje założyciel takiej biblioteki. Poszczególne tematy powierzamy osobom znanym z publikacji i praktycznej działalności, które będą przygotowane do uczestnictwa w dyskusji i przedstawiania zaleceń w zakresie "best pratices". Uczestników, którzy chcieliby w trakcie warsztatów omówić jakiś konkretny problem, zapraszamy, by zgłosili nam go już teraz.

Warsztat jest skierowany do: bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, wydawców, działaczy administracji państwowej i samorządowej, rektorów i dziekanów.

PROGRAM: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/jzbc2/

Naszym odbiorcom, Organizator przekazał RABAT na udział w warsztatach. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/jzbc2/formularz_pr5.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.

Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl

Facebook Comments Box