Skip to main content

Pytania i odpowiedzi

Subskrybuje zawartość
Powered by Question2Answer
Zaktualizowano: 5 min. 37 sek. temu

Odpowiedź: Dlibra 5.8.4, 5.8.5 - błąd w aplikacji czytelnika

śr., 2019-10-02 08:33

Problem można rozwiązać w następujący sposób:

  1. Należy odszukać plik 'dcore-web-components-1.6.0.jar' w miejscu gdzie jest zainstalowana aplikacja webowa (np. dlibra-webapp/WEB-INF/lib). '1.6.0' określa wersję pliku - być może u Państwa jest inna wersja.
  2. Plik typu '.jar' jest w istocie plikiem archiwum typu '.zip'. Należy plik otworzyć za pomocą narzędzi do przeglądania archiwów (np '7zip') i wyekstrahować plik 'CollectionsPubsComponent.vm'. Wyekstahowany plik powinien trafić do 'WEB-INF/components/templates'. Jeżeli plik ten już tam się znajduje, to należy mu się przyjrzeć zamiast ekstrahować go z 'dcore-web-components-XXXX.jar'
  3. W pliku CollectionsPubsComponent.vm znajduje się linia:  #arrowNavigation( $pageId "&attId=${stringAtt}&dirids=${collection.Id}" )

    Z linii tej należy usunąć fragment dot. 'attId' Po zmianie linbia ta powinna wyglądać następująco:

    #arrowNavigation( $pageId "&dirids=${collection.Id}" )
  1. Aby powyższa zmiana weszła w życie należy zrestartować Tomcata.