Skip to main content

Ruszamy z serwisem Digitalizacja.pl

Zgodnie z zapowiedzią na tegorocznej konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010 ruszamy z serwisem Digitalizacja.pl, którego podstawowym celem jest popularyzowanie technik digitalizacji obiektów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych oraz metod organizacji procesów digitalizacji. Zamysłem redakcji serwisu Digitalizacja.pl jest stworzenie bazy informacyjnej, w której będzie można znaleźć porady, tutoriale, przykłady konkretnych wdrożeń oraz wszelkie informacje pomocne przy planowaniu i organizowaniu digitalizacji w różnych instytucjach, organizacjach, prywatnych firmach itp.

Zespół redakcyjny, kierując się zasadą otwartości oraz chęcią wspierania wolnej kultury, podjął decyzję aby wszelkie materiały publikowane w ramach serwisu Digitalizacja.pl były dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. W ten sposób chcemy zapewnić swobodne korzystanie z treści dostępnych w serwisie. Wyjątkami mogą być informacje pozyskane z zewnętrznych źródeł, które będą istotne dla prezentowanych na lamach serwisu treści, ale ich licencjonowanie nie będzie zależne od autorów publikujących w Digitalizacja.pl.

Zachęcamy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie w organizowaniu procesów digitalizacji do współpracy przy tworzeniu bazy wiedzy na ten temat. Przyjmujemy zasadę, że jedynymi właścicielami dostępnych w Digitalizacja.pl treści będą ich autorzy.

Facebook Comments Box