Skip to main content

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury to publikacja poświęcona praktyce zarządzania strategicznego w instytucjach kultury, która została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości.

W artykule Norweskie doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii. Reforma biblioteki 2014 Tone Moseid stwierdza:

Biblioteki oferują dostęp do wiedzy i kultury na szczeblu globalnym, krajowym i lokalnym. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom cyfrowym zbiory biblioteczne stają się coraz łatwiej dostępne, a przepływ informacji odbywa się ponad granicami państw. Digitalizacja oraz publikowanie standardowych zbiorów bibliotecznych w Internecie są warunkiem łatwego dostępu do treści. Jednocześnie w obliczu globalizacji i jej rosnącego wpływu na wiele obszarów życia społecznego, w tym na edukację i język, coraz więcej osób odczuwa coraz większą potrzebę przynależności kulturowej, określenia własnej tożsamości kulturowej oraz prowadzenia dialogu z innymi kulturami.

Facebook Comments Box