Skip to main content

W stronę otwartych repozytoriów historii społecznej: nowe technologie i nowe metody

44 konferencja The International Association of Labour History Institutions (IALHI) będzie gościć w Open Society Archives  przy Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, w dniach 26-28 września 2013 r.

Celem tegorocznej konferencji jest zbliżenie polityk archiwalnych i strategii badawczych w domenie historii społecznej w świecie technologii cyfrowych, a jej zasadniczym obiektem zainteresowania – zbiory o ulotnym i rozproszonym charakterze, zwłaszcza archiwalia ponadnarodowe, postkomunistyczne i postkolonialne, które stanowić będą punkt wyjścia do dyskusji o wyzwaniach związanych z badaniem, ochroną i udostępnianiem źródeł archiwalnych w świetle przemian w Europie Środkowowschodniej i w dobie sieciowego społeczeństwa informacyjnego.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów  w terminie do 30 czerwca br.

Językiem konferencji będzie angielski. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie http://www.osaarchivum.org/press-room/events/IALHI-conference.

Facebook Comments Box