Skip to main content

XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Lublinie

XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w LublinieNiebawem rusza XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, największe naukowo-kulturalne wydarzenie historyczne w Polsce.

XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w tym roku odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniach 22-226 kwietnia do „Koziego Grodu” przyjedzie ok. 300 studentów i doktorantów z Polski i zagranicy oraz ok. 50 specjalnie zaproszonych gości.

Jak co roku OZHS będzie zarówno wydarzeniem naukowym, jak i kulturalnym. Obrady będą miały miejsce na Wydziale Humanistycznym UMCS w dniach 23-24 kwietnia. Referenci będą przedstawiać wyniki swoich prac w 19 tematycznych panelach. Odbędą się również dwie debaty na tematy ważne dla każdego historyka. W tym samym czasie zostanie przeprowadzonych 11 różnych warsztatów przygotowujących uczestników do pracy naukowej i popularyzatorskiej. Program kulturalny jest równie bogaty. Zjazdowicze będą mogli odwiedzić gamesroom i miasteczko rekonstrukcyjne, spotkać się z pisarzem Marcinem Wrońskim, wziąć udział w LARP-ie oraz zobaczyć wystawę IPN „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna - pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”. 25 i 26 kwietnia to czas poświęcony na wycieczki po Lublinie i Lubelszczyźnie.

Oprócz tego zachęcamy do udziału w niezwykłej inicjatywie, jaka jest THATCamp (23-24 kwietnia), czyli cykl warsztatów i spotkań dla wszystkich, którzy są zainteresowani cyfrową humanistyką. Jego organizatorami są Historia i Media oraz Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. XXI OZHS sponsorują Wydawnictwo Naukowe PWN, Wargamer Lublin, Memobook i Surge Polonia. Współorganizatorami będą Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN oraz Urząd Miasta Lublin. Impreza cieszy się wsparciem ok. 80 patronatów: Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, licznych samorządów, mediów, organizacji nauki i kultury, archiwów, bibliotek, instytucji opiekujących się dziedzictwem, muzeów, fundacji, stowarzyszeń i towarzystw.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową http://xxiozhs.umcs.lublin.pl/ oraz facebookowy fanpage.

Facebook Comments Box