Skip to main content

ZoSIA w muzeach!

Narodowe Archiwum CyfroweZintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) funkcjonuje już w Państwowym Muzeum na Majdanku oraz w Muzeum Narodowym w Krakowie. Trwają także wdrożenia w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Stało się to możliwe dzięki wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który wyraził zgodę na przeprowadzenie wdrożeń oraz zlecił NAC ich realizację.

Państwowe Muzeum na Majdanku jest pierwszą instytucją spoza kręgu archiwów państwowych, w której specjaliści z NAC zaimplentowali system ZoSIA. Pracownicy Archiwum PMM odbyli już szkolenia i obecnie korzystają z systemu, wprowadzając do niego pierwsze opisy.

Wdrożenie zakończono również w archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie, w którym przechowywane są m.in. zdjęcia z wystaw i uroczystości, spuścizna po Feliksie Manggha Jasieńskim, wybitnym kolekcjonerze i krytyku sztuki czy dokumenty Jerzego Waldorffa.

Obecnie trwają przygotowania do wdrożenia systemu ZoSIA w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce posiadającym bogatą kolekcję sztuki użytkowej oraz rzeźby i malarstwa, a także w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, w którego archiwum znajduje się m.in. kolekcja fotografii i filmów o tematyce zabawkarskiej i ludycznej oraz dokumentacja dotycząca spółdzielni zabawkarskich.

Dostarczany bezpłatnie Zintegrowany System Informacji Archiwalnej nie tylko znacznie ułatwi muzeom opracowanie ich zbiorów archiwalnych, ale także umożliwi wkrótce publikację materiałów w Internecie, na portalu www.szukajwarchiwach.pl.

Nadesłał: Bartłomiej Kuczyński NAC

Facebook Comments Box