Skip to main content

System Messages

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

cyfryzacja

Ochrona i cyfryzacja najcenniejszych kolekcji piastowskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Ochrona i cyfryzacja najcenniejszych kolekcji piastowskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu od lat realizuje politykę cyfryzacji swych bogatych zbiorów specjalnych, w celu zabezpieczania cennych, unikatowych oryginałów, a umieszczanie ich cyfrowych kopii w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr) oraz na Portalu dziedzinowym Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – traktuje jako skuteczny sposób ich popularyzacji i udostępniania. BCUWr jest bowiem zintegrowana z Europejską Biblioteką Cyfrową - Europeaną i wszelkie zasoby prezentowane w niej trafiają w globalny sieciowy obieg naukowy, poszerzając krąg swych odbiorców. Finansowanie procesów zabezpieczania dziedzictwa kulturowego zawartego w swych zbiorach – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu opiera na dwóch filarach: budżecie własnym i prowadzonej w oparciu o ten budżet planowej digitalizacji zbiorów specjalnych oraz na finansowaniu zewnętrznym, pozyskiwanym z pozabudżetowych źródeł w formie grantów i projektów. W każdym z przypadków Biblioteka stara się umieszczać powstałe kopie cyfrowe na dwóch platformach cyfrowego udostępniania, tj. w Bibliotece Cyfrowej UWr oraz na Portalu dziedzinowym – Dziedzictwo kulturowe… , a powstałe pliki cyfrowe - archiwizować w tzw. Inwentarzu Zbiorów Zdigitalizowanych (IZZ), który jest zintegrowany z obiema platformami udostępniania i pełni w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu funkcję systemu do zarządzania, archiwizowania oraz kontroli zdigitalizowanych zbiorów.

Skrzydła IT w administracji dla szukajwarchiwach.pl

Skrzydla IT w administracji dla szukajwarchiwach.plSerwis szukajwarchiwach.pl otrzymał nagrodę Skrzydła IT w Administracji w kategorii Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Nagrody otrzymują projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych efektów mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu, Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

5 milionów skanów na 5 lat NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe przygotowało nowy interfejs serwisu szukajwarchiwach.pl, w którym można przeglądać 5 milionów skanów dokumentów archiwalnych. Jego prezentacja zbiega się z 5. rocznicą utworzenia NAC.

Przekształcenie powstałego w 1955 r. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Narodowe Archiwum Cyfrowe było odpowiedzią na cyfrową rewolucję. Główne zadania NAC, które rozpoczęło działalność 8 marca 2008 r., to digitalizacja materiałów archiwalnych, tworzenie systemów teleinformatycznych dla archiwów państwowych oraz bezpieczne przechowywanie archiwalnych danych cyfrowych. W NAC funkcjonują pracownie digitalizacji fotografii, mikrofilmów i nagrań dźwiękowych. Obecnie w każdej godzinie pracy w NAC powstaje 800 skanów. Cyfrowe pliki są przechowywane w Centralnym Repozytorium Cyfrowym – zaawansowanej serwerowni służącej m.in. do długoterminowego bezpiecznego przechowywania skanów. Do CRC trafiają skany wytworzone w NAC oraz w pracowniach digitalizacyjnych archiwów państwowych w ramach projektów koordynowanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+.